Afzeggen
Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak annuleren bij uw ergotherapeut. Als u dit niet tijdig doet, dan wordt de afspraak helaas bij u in rekening gebracht.

Dossier
De ergotherapeut richt voor u een cliëntdossier in. De ergotherapeut neemt hierin aantekeningen op en andere stukken voor zover deze relevant zijn voor een goede behandeling. U heeft recht op inzage en afschrift van de gegevens in het dossier tenzij de persoonlijke levenssfeer van een derde daarmee wordt geschonden of goed zorgverlenerschap zich daartegen verzet.

De ergotherapeut bewaart het dossier conform de wettelijke regelingen.

Privacyverklaring

Klik hier om de privacyverklaring te bekijken.

Geheimhouding
De ergotherapeut zorgt voor geheimhouding van uw gegevens. De ergotherapeut verstrekt deze gegevens niet aan anderen, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.

Klachtenprocedure
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben of ontevreden zijn, bespreek dit dan met de ergotherapeut zodat er gezamenlijk gezocht kan worden naar een oplossing. Komt u er samen met de ergotherapeut niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie paramedici:

Klachtencommissie Paramedici
Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel: 033-4216189