Vergoeding

Referenties

Samenwerking

Algemene voorwaarden

Sophie
Over Sophie
Mijn naam is Sophie Hartel, ergotherapeut en praktijkhouder van ergotherapie Hartel. In 2011 heb ik de opleiding Ergotherapie afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens mijn studie had ik al de ambitie een eigen praktijk op te starten, maar ik wilde eerst ervaring opdoen. Met deze intentie heb ik de afgelopen jaren dan ook met veel plezier als ergotherapeut gewerkt binnen verschillende organisaties. Ik richtte me hierbij voornamelijk op het behandelen van volwassenen en ouderen aan huis, binnen het verpleeghuis en verzorgingshuis.

Wat ik mooi vind aan mijn beroep, is dat ik samen met de cliënt en zijn omgeving kijk naar de mogelijke verbeteringen in het dagelijks handelen. Ieder individu is uniek en heeft zijn eigen wensen. Ik neem dan ook bij elke behandeling de capaciteiten en voorkeuren van de cliënt als basis voor de behandeling.

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en actief lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Ook ben ik aangesloten bij ParkinsonNet.

Barbara
Over Barbara
Mijn naam is Barbara Bruckwilder en ik woon in Westerpark. Ik heb ruim 11 jaar als ergotherapeut in de Haagse Schilderswijk gewerkt, maar mag nu team Hartel versterken en kan zo dichter bij huis en mijn gezin werken.

Ik heb de meeste werkervaring in de ouderenzorg. Ik heb onder andere gewerkt met mensen met niet-aangeboren hersenletsel zoals hersenbloedingen, MS en Parkinson. Daarnaast heb ik ook ervaring met mensen bij wie sociale problemen een rol spelen zoals eenzaamheid, laaggeletterdheid en geldproblemen.

Mijn doel als ergotherapeut is ervoor te zorgen dat mensen met een beperking díe dingen kunnen doen die ze willen doen, met of zonder hulpmiddelen. Samen met hen werk ik stapje voor stapje naar een verbetering van hun situatie.

Ik ben aangesloten bij Parkinsonnet en bij het MS-netwerk Amsterdam. Naast ergotherapie geef ik beweegtrainingen volgens de Ronnie Gardiner Methode, de RGM. Hierbij train je zowel het lichaam als de hersenen.

Myrthe
Over Myrthe

Mijn naam is Myrthe Buvelot en sinds april 2020 versterk ik met veel enthousiasme het team van Ergotherapie Hartel.

In 2017 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Na mijn studie heb ik met veel plezier en toewijding gewerkt in verschillende verpleeghuizen. Ik heb me onder andere verdiept in: lig- en zithoudingsproblematiek, valpreventie, toegankelijkheid in en rondom de woning en PDL- technieken. Deze kennis neem ik graag mee naar de eerste lijn.

Als ergotherapeut wil ik me graag inzetten voor mensen die lichamelijke, psychische en/of cognitieve beperkingen hebben en die daardoor niet meer alle dingen kunnen doen die hun leven waarde geven. Mijn doel is ervoor te zorgen dat mensen plezier en comfort maar ook hun eigenwaarde weer terugvinden door juist te kijken naar wat wél mogelijk is. Dat kan soms best een uitdaging zijn waar tijd, inspanning en overleg met verschillende partijen bij komt kijken. Soms moeten er compromissen gesloten worden of kiezen we voor alternatieve oplossingen. Het doel is altijd hetzelfde: samen het hoogst haalbare bereiken.

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Hetty
Over Hetty

Mijn naam is Hetty Zegwaard. Ik heb ergotherapie gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik verdiepingsprogramma’s gedaan over ethiek en zelfmanagement. Daarnaast werkte ik in de thuiszorg.

Na mijn afstuderen in 2017 ben ik gaan werken in de dwarslaesierevalidatie. Sinds 2019 werk ik in de ouderenzorg. Ik heb ervaring op gedaan met handproblematiek, zit- en lighouding en toegankelijkheid.

Ik vind het leuk om met kleine aanpassingen een groot verschil te maken. Daarnaast geeft het me voldoening om te zien hoe mensen hun leven inrichten en daar mijn behandeling op aan te sluiten. Verder ben ik graag sportief bezig en houd ik ervan om lekker buiten te zijn. Aan huis behandelen is daarom zeker aan mij besteed.

Ik sta ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici.

Over Mariam

Mijn naam is Mariam Mammen en ik maak sinds februari 2021 deel uit van het team van ergotherapie Hartel. Na het afronden van mijn bacheloropleiding ergotherapie, deed ik een master gericht op neurologie. Vervolgens heb ik vier jaar in een ziekenhuis in het buitenland gewerkt en daar ontzettend veel geleerd.

Ik heb ervaring met het behandelen van mensen met lichamelijke en cognitieve beperkingen. Zowel in de eerste lijn (bij mensen thuis) als in een verpleeghuis (GRZ). Ik richt mij overigens voornamelijk op ouderen.

Wat ik interessant vind aan mijn werk, is het observeren van dagelijkse activiteiten en in welk opzicht deze moeilijker zijn voor iemand met een beperking. Ik vind het dan ook belangrijk om goed naar de prioriteiten en wensen te luisteren van mijn cliënten. Omdat dit voor iedereen anders is, is het echt maatwerk.

Mijn motto is: “Benader het leven met een glimlach en geef nooit op”. En zo sta ik niet alleen in mijn leven zelf, maar ook in mijn werk.

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Over Iris

Ik ben Iris Venema en vanaf maart 2021 ben ik als ergotherapeut werkzaam voor ergotherapie Hartel.

Nog niet zo lang geleden heb ik mijn opleiding ergotherapie afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik een verdieping gedaan over arbeidsproblematieken. Mijn afstudeeronderzoek ging over re-integratie op de arbeidsmarkt van mensen met chronische pijn.

Mijn afstudeerstage heb ik gedaan in Utrecht en Amsterdam en tijdens dit traject kwam ik erachter hoe leuk ik het vind om ergotherapie te bieden bij mensen thuis. Je leert de cliënt op een persoonlijkere manier kennen waardoor het contact tussen de cliënt en therapeut anders is dan in een andere setting.

Wederzijds vertrouwen vind ik erg belangrijk en waardevol binnen de behandelingen. Ieder mens is anders en heeft andere behoeftes. Daarom luister ik goed naar de cliënt zodat er samen gekeken kan worden naar de best passende oplossing. En dat is ook waar ik energie van krijg. Ik hou namelijk van een uitdaging en pak dit met beide handen aan.

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ik ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.