Ergotherapie als vorm van palliatieve zorg

Ergotherapie in de palliatieve fase is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan kanker, dementie, COPD en hartaandoeningen. Vaak zitten zij in hun laatste levensfase, al moet palliatieve zorg niet worden verward met terminale zorg. Terminale zorg is gaat echt over de allerlaatste weken of maanden, terwijl de palliatieve fase soms nog jaren kan duren. Het doel van ergotherapie in de palliatieve fase is om de kwaliteit van leven van de cliënten zoveel mogelijk te behouden en ongemak te voorkomen. Hierbij is een juiste lig- en of zithouding vaak van belang. 

 

Op welke manier kan ergotherapie in de palliatieve fase helpen?

Een ergotherapeut kijkt -vaak in overleg met thuiszorg en/of mantelzorgers- hoe de kwaliteit van leven en het comfort van cliënten zo goed mogelijk gewaarborgd blijven. Per cliënt kan een behandeling erg verschillen omdat de ziektebeelden en bijbehorende klachten uiteenlopend zijn. Daarnaast voorziet de ergotherapeut de thuiszorg en mantelzorgers vaak van advies. 

Dit zijn onderdelen die aan bod komen bij palliatieve ergotherapie:

  • Het aanmeten van hulpmiddelen om dagelijkse activiteiten makkelijker te maken en/of te verlichten. Denk bijvoorbeeld aan wassen, aankleden, eten, zitten etc.
  • Energiemanagement: hoe kan een cliënt zijn of haar dag indelen op een manier dat er zo min mogelijk energie wordt verbruikt. 
  • Het verhogen en behouden van comfort. Denk bijvoorbeeld aan lig- en zithouding en verplaatsingen in huis.
Ergotherapie in de palliatieve fase

Meer weten over hoe ergotherapie Hartel kan helpen bij de palliatieve fase of hoe een behandeling in het algemeen in z’n werk gaat? Neem contact met ons op!