Parkinson is een van de aandoeningen waar ergotherapie Hartel in gespecialiseerd is. ⁠

Helaas is het op dit moment de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. ⁠

Maar wat is Parkinson eigenlijk?⁠

Parkinson uit zich vaak in de vorm van een bewegingsstoornis, waarbij zenuwcellen in je hersenen in snel tempo afsterven. Daardoor krijgen mensen veel verschillende klachten, zoals beven, stijve spieren, spraakproblemen, evenwichtsproblemen en te weinig of traag bewegen.⁠

Als ergotherapeuten kunnen wij cliënten met Parkinson helpen hun leven opnieuw in te richten. Wat kunnen we aanpassen zodat iemand zo min mogelijk ‘last’ heeft van de aandoening? ⁠ Hoe kan iemand activiteiten op een andere manier uitvoeren?⁠ Dit zijn de vraagstukken waar wij als ergotherapeuten mee aan de slag gaan.

Ergotherapie Hartel is aangesloten bij Parkinsonnet, een organisatie die gespecialiseerd is in problemen en oplossingen van en voor mensen met Parkinson. Onder andere op deze manier houden wij onze kennis over Parkinson up to date.

Related Posts