Ergotherapie bij Parkinson

Parkinson is een neurologische aandoening waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven. Er is hierdoor minder dopamine en signalen worden dus minder goed doorgestuurd. Het is een complexe aandoening die voor verschillende klachten kan zorgen.

Denk aan: 

– Bewegingsproblemen zoals tijdelijk vaststaan bij lopen, trillen, stijfheid, verminderd evenwicht, vermoeidheid.

– Cognitieve problemen passiviteit, depressie, angst, hallucinaties.

– Slaap- en spraakproblemen.

Ergotherapie bij Parkinson is erop gericht om zoveel mogelijk de zelfstandigheid van mensen met Parkinson te behouden of zelfs terug te winnen.

 

Op welke manier kan ergotherapie bij Parkinson helpen?

De ziekte van Parkinson kan de meest vanzelfsprekende handelingen belemmeren: eten, drinken, wassen, aankleden, naar het toilet gaan, opstaan van het bed en uit de stoel, (trap)lopen, bezoekjes afleggen, koken, schoonmaken, boodschappen doen, schrijven, telefoneren, tuinieren en ga zo maar door. 

Een ergotherapeut kijkt samen met cliënt en/of mantelzorger hoe deze dagelijkse dingen weer (beter) uitgevoerd kunnen worden. Dit kan op verschillende vlakken. Denk bijvoorbeeld aan het reorganiseren en plannen van activiteiten, of  het aanleren van andere vaardigheden. Ook geven wij mensen met Parkinson vaak advies over hulpmiddelen die handelingen in het dagelijks leven makkelijker kunnen maken. Daarnaast adviseren we over mogelijke aanpassingen in huis en eventuele hulpmiddelen (en hoe deze te gebruiken). Een ander aspect van ergotherapie bij Parkinson is het leren omgaan met prikkels die bewegingen hinderen of uitlokken.

Ergotherapie Hartel is aangesloten bij ParkinsonNet, een organisatie die gespecialiseerd is in problemen en oplossingen van en voor mensen met Parkinson. Onder andere op deze manier houden wij onze kennis over Parkinson up to date.

 

Casus van ergotherapie bij Parkinson

De heer Marcouch (81 jaar) heeft de ziekte van Parkinson. Hij heeft moeite met reiken, grijpen en fijne handelingen waardoor het moeilijk is om bijvoorbeeld een glas uit het keukenkastje te pakken. Ook heeft hij moeite met het uitvoeren van automatische handelingen zoals zich omdraaien in bed en opstaan uit bed.

Tijdens ergotherapie bij Parkinson ligt het accent op het stapsgewijs en met gerichte aandacht leren uitvoeren van de activiteit. Ook ligt de focus op het aanleren van trucjes, zodat de heer Marcouch een automatische handeling kan starten en volhouden. De heer Marcouch kan door deze trucjes en het met gerichte aandacht uitvoeren van activiteiten weer meer zelf. 

Ergotherapie bij Parkinson

Meer weten over hoe ergotherapie Hartel kan helpen bij Parkinson of hoe een behandeling in het algemeen in z’n werk gaat? Neem contact met ons op!