Ergotherapie bij COPD

COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte) is een chronische longaandoening die veel invloed heeft op het dagelijks leven. De longen zijn beschadigd, waardoor je minder zuurstof hebt en moeilijker ademt. Dat zit zo: de lucht die je inademt gaat naar de longen. Daar zitten bronchiën die lucht vervoeren en longblaasjes die zuurstof uit de lucht halen en afgeven aan het bloed. Als de bronchiën of longblaasjes kapot gaan (meestal door langdurig roken) en niet goed meer werken kan COPD (type longemfyseem) ontstaan. Dat zorgt voor weinig energie, benauwdheid maar ook vaak voor psychische klachten. COPD is helaas nog niet te genezen, maar wel goed te behandelen. Een ergotherapeut kijkt samen met de cliënt hoe hij of zij de dagelijkse activiteiten kan inrichten en kan uitvoeren, eventueel met hulpmiddelen. Het doel is hierbij dat  cliënten hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid zoveel mogelijk behouden. 

 

Op welke manier kan ergotherapie bij COPD helpen?

Mensen met COPD hebben last van kortademigheid, benauwdheid, hoesten en chronische vermoeidheid. Veel van hen ervaren ook nog eens psychische klachten zoals angst om bepaalde activiteiten te ondernemen. Een ergotherapeut helpt om deze activiteiten toch zoveel mogelijk uit te blijven voeren. Ergotherapie bij COPD kan daarom vrij breed worden ingezet.

Een belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld energiemanagement en het indelen van activiteiten op een dag. Denk aan het tempo waarmee mensen activiteiten uitvoeren, maar ook hoeveel tijd er tussen verschillende activiteiten zit en welke prioriteit hebben.

Verder focust ergotherapie bij COPD zich ook vaak op de houding van de cliënt. Een juiste houding is namelijk belangrijk om zo goed mogelijk gebruik te leren maken van hulpademhalingsspieren zodat er minder zuurstofverbruik is. 

Daarnaast richt ergotherapie bij COPD zich ook in het bijzonder op de ademhaling. Een goede ademhalingstechniek bevordert de flexibiliteit van de longen. Daardoor blijft er meer energie over op een dag en dat maakt het uitvoeren van dagelijkse activiteiten ‘lichter’. 

Ergotherapie bij COPD

Meer weten over hoe ergotherapie Hartel kan helpen bij de palliatieve fase of hoe een behandeling in het algemeen in z’n werk gaat? Neem contact met ons op!