Isis Jonker

Even voorstellen!
Mijn naam is Isis Jonker, ergotherapeut bij ergotherapie Hartel. Na het afronden van de opleiding ergotherapie in 2011 ben ik werkzaam geweest binnen verschillende revalidatie-instellingen. Samen met de cliënt zoek ik naar een gezonde balans in het dagelijks handelen. Dit kan bereikt worden met behulp van een praktisch hulpmiddel of door de huidige energieverdeling onder de loep te nemen. Ik heb de meeste ervaring met het behandelen van volwassen die beperkingen in het dagelijks handelen ervaren. Binnen die groep heb ik tijdens mijn werk in de revalidatie-instellingen veel te maken gehad met mensen die een beroerte hebben gehad, die hersenletsel of dwarslaesies hebben opgelopen en met mensen die aan chronisch onverklaarbare pijn lijden. Hoewel ieder mens z’n eigen behoefte en achtergrond heeft, streef ik ernaar om bij alle cliënten iets bij te dragen aan de kwaliteit van leven.

Naast mijn studie ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik ook de Master International Public Health afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De focus van deze Master ligt op de organisatie en innovatie binnen de gezondheidszorg. Deze kennis kan ik regelmatig toepassen in mijn werk als ergotherapeut. Daarnaast houd ik me ook bezig met diverse innovatieve projecten in de gezondheidszorg.    Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister en ben lid van de beroepsvereniging ergotherapie.

Related Posts