Een behandeling ergotherapie verloopt altijd volgens een vaste structuur. ⁠

Benieuwd welke stappen wij nemen? ⁠

Dat lees je in deze post. ⁠

1) We beginnen bij elke cliënt met een kennismakingsgesprek om te zien waar hij/zij hulp bij nodig heeft. ⁠

2) We analyseren de situatie met een vragenlijst en/of observatie en kijken naar de situatie in de praktijk. ⁠

3) We maken een plan de campagne waarbij we kijken naar wat haalbaar is, waar het accent komt te liggen en hoeveel sessies we in elk geval willen inplannen. ⁠

4) De volgende stap zijn aanpassingen in het leven van onze cliënten. Het kan gaan om fysieke aanpassingen zoals hulpmiddelen, maar ook om bijvoorbeeld een andere dagindeling. We kijken of het werkt en als het nodig is passen wij het plan en de doelen aan.⁠

5) Aan het eind van een behandeling evalueren wij de resultaten en kijken we samen met onze cliënten of wij en zij vinden dat alle doelen zijn behaald. Dan gaat er ook meteen een rapportagebrief voor de huisarts, fysiotherapeut of andere verwijzer de deur uit.⁠

Vragen? Samenwerken of meer weten over onze werkwijze? DM ons!

Related Posts