Corona beleid:

Ergotherapie Hartel levert zorg op afstand, bijvoorbeeld telefonisch of met videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiëne maatregelen worden opgevolgd (ook door patiënt)

De ergotherapeut bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. Als een patiënt verkoudheidsklachten of koorts heeft en de zorg moet toch geleverd worden, dan moeten daarvoor de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met ergotherapie Hartel via 020 760 69 39 of via info@ergotherapie-hartel.nl

Related Posts