Sophie Hartel, client, ergotherapie, uitleg, hulpmiddel

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut helpt mensen die door fysieke of mentale oorzaken, de dagelijkse dingen niet meer kunnen doen zoals voorheen. Denk bijvoorbeeld aan het huishouden, het werk of het sociale leven. De ergotherapeut kijkt samen met de cliënt naar zijn of haar wensen en mogelijkheden en neemt een coachende rol aan. Het doel is om via een ergotherapie-traject de kwaliteit van leven van deze cliënten te verbeteren.

Problemen in het dagelijks handelen

Bij ergotherapie staan drie dingen centraal: de persoon, de omgeving en de activiteit. Via een intake bepalen ergotherapeut en cliënt samen waar de problemen zitten en welke doelen ze willen nastreven.

Een ergotherapeut observeert het dagelijks handelen op de volgende gebieden:

-Zelfredzaamheid of algemene dagelijkse levensverrichtingen. (Denk hierbij aan handelingen zoals, aankleden, stofzuigen etc.)
-Productiviteit
-Vrije tijd
-Wonen
-Mobiliteit

De ergotherapeut helpt door te trainen, adviseren of door hulpmiddelen/voorzieningen aan te vragen.

Voorbeelden ergotherapie

Ergotherapie kan worden ingezet voor mensen van alle leeftijden, al richt ergotherapie Hartel zich alleen op volwassenen en ouderen in Amsterdam West en Zuid. De problematiek van onze cliënten is heel uiteenlopend en kan ook verschillende oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een meneer met Parkinson die moeite heeft met fijne motoriek. Of een mevrouw die het door haar hoge leeftijd steeds lastiger vindt om in en uit bed te stappen. Of aan een man die door zijn MS constant stijf en vermoeid is en daardoor weinig in het huishouden kan doen.

Sophie Hartel, client, ergotherapie, uitleg, hulpmiddel