Wanneer u door lichamelijke en/of psychische klachten één of meerdere activiteiten niet meer kunt uitvoeren, dan heeft dit vaak invloed op uw dagelijks functioneren. De ergotherapeut helpt u door te trainen, adviseren of door hulpmiddelen/voorzieningen aan te vragen. Daarbij richt de ergotherapeut zich op de dagelijkse activiteiten op het gebied van:

– Zelfredzaamheid: mobiliteit, verzorging, communicatie, sociale contacten, administratie etc.
– Werk, school, studie
– Vrije tijd, ontspanning, dagbesteding

Ergotherapie Hartel kijkt samen met u naar uw mogelijkheden zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren. Zie « voorbeelden » voor voorbeelden van behandelingen en mogelijke vragen voor de ergotherapeut.

Sophie Hartel, client, ergotherapie, uitleg, hulpmiddel