Ergotherapie Hartel is gespecialiseerd in ergotherapie voor ouderen in Amsterdam Zuid en West. Wij hebben ervaring met zeer uiteenlopende problematiek maar zijn onder andere gespecialiseerd in valpreventie, parkinson, dementie en lig- en zithouding.

Ergotherapie bij valpreventie

Ergotherapie voor valpreventie

Wanneer mensen ouder worden, lopen ze meer risico om te vallen. Gelukkig zijn deze risico’s wel te verminderen of te ondervangen.  Een ergotherapeut geeft advies en instructies om valgevaar/valrisico te verminderen door bijvoorbeeld aanpassingen in het huis door te voeren. Het doel is niet alleen om de omgeving veiliger te maken, maar ook om de zelfstandigheid van de cliënt te optimaliseren. 

Lees meer over ergotherapie voor valpreventie >>

Ergotherapie bij Parkinson

Parkinson uit zich vaak in de vorm van een bewegingsstoornis, waarbij zenuwcellen in je hersenen in snel tempo afsterven. Daardoor krijgen mensen veel verschillende klachten, zoals beven, stijve spieren, spraakproblemen, evenwichtsproblemen en te weinig of traag bewegen.⁠ Wat kunnen we aanpassen zodat iemand zo min mogelijk ‘last’ heeft van de aandoening? ⁠ Hoe kan iemand activiteiten op een andere manier uitvoeren? Dit zijn vraagstukken waar wij als ergotherapeuten mee aan de slag gaan.

Lees meer over ergotherapie bij de ziekte van Parkinson >>

Ergotherapie bij Parkinson
Ergotherapie bij dementie

Ergotherapie bij dementie/Alzheimer

Dementie is eigenlijk een verzamelnaam voor meer dan 50 aandoeningen. Wat deze aandoeningen gemeen hebben is dat de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De bekendste is de ziekte van Alzheimer. Mensen met dementie hebben een combinatie van symptomen, bijvoorbeeld geheugenverlies en veranderend gedrag. Een ergotherapeut kan mensen met dementie helpen door hun bezigheden te observeren. Samen met cliënt (en mantelzorger) zoeken we naar oplossingen zodat cliënt zo zelfredzaam mogelijk kan blijven.

Lees meer over ergotherapie bij dementie/Alzheimer >>

Ergotherapie voor juiste lig- en zithouding

Lig- en zithoudingen zijn ook een onderwerp waar wij ons veel mee bezighouden. Wanneer iemand bijvoorbeeld in een rolstoel zit, of niet goed uit bed kan komen of te veel in dezelfde houding zit, kan dat leiden tot problemen. Denk bijvoorbeeld aan doorligplekken of afwijkingen in de wervelkolom. Een ergotherapeut kijkt hoe welke aanpassingen of hulpmiddelen nodig zijn om een optimale lig- of zithouding te realiseren.

Lees meer over ergotherapie ten behoeve van een juiste lig- en zithouding >>

Ergotherapie voor juiste lig- en zithouding
Ergotherapie bij COPD

Ergotherapie bij COPD

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Mensen met COPD hebben minder zuurstof en ademen is moeilijker. Hierdoor hebben ze ook minder energie. Normale dingen zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden kunnen lastig zijn. Een ergotherapeut helpt mensen met COPD om de dagelijkse dingen zoveel mogelijk te blijven doen, al dan niet met hulpmiddelen.  

Lees meer over ergotherapie ergotherapie bij COPD >>

Ergotherapie in de palliatieve fase

Ergotherapie kan ingezet worden als vorm van palliatieve zorg. Palliatieve zorg is er voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en daarvan niet (meer) kunnen genezen. Denk bijvoorbeeld aan dementie, kanker of COPD. Palliatieve zorg is gericht op verlichting of verzachting van fysieke pijn maar ook op sociale, psychische en spirituele behoeften van mensen. De duur van ergotherapie in de palliatieve fase kan verschillen. Dat hangt af van de situatie en behoeftes van de cliënt en zijn/haar familie. Een ergotherapeut zorgt ervoor dat de palliatieve fase zo prettig en comfortabel mogelijk verloopt.

Lees meer over ergotherapie in de palliatieve fase>>

Ergotherapie in de palliatieve fase
Artrose

Ergotherapie bij artrose

Artrose is een aandoening van je hele gewricht. In je gewricht wordt de kwaliteit van je kraakbeen minder, je gewricht raakt soms ontstoken en het bot bij het gewricht verandert. Artrose kan je in 1 gewricht krijgen, maar kan ook in meerdere gewrichten voorkomen. Ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben artrose, ook wel gewrichtsslijtage genoemd. De hinderlijke klachten zijn meestal: pijn, bewegings-beperking, stijfheid, zwelling en soms instabiliteit.

Lees meer over ergotherapie ergotherapie bij artrose >>