Het ergotherapietraject begint met een gesprek waarin uw vragen besproken worden en u kunt aangeven wat belangrijk voor u is. Hierna worden de problemen bijvoorbeeld geanalyseerd met behulp van een observatie of vragenlijst.

Op grond van de verzamelde gegevens wordt samen met u gekeken waar het accent op komt te liggen Dit kan bijvoorbeeld adviseren, trainen en/of begeleiden zijn.

Aan het eind van de behandeling worden de resultaten geëvalueerd. De ergotherapeut neemt dan de vooraf opgestelde doelen met u door. Ook wordt er tijdens dit gesprek een rapportagebrief geschreven die wordt verstuurd naar de eventuele verwijzer (zoals de huisarts, fysiotherapeut of anders).

Sophie Hartel, Ergotherapeut, uitleg, brood snijden, client