Sophie Hartel, Ergotherapeut, uitleg, brood snijden, client

Zo ziet een behandeling ergotherapie eruit:

Een behandeling ergotherapie verloopt altijd volgens een vaste formule. Al zal het daadwerkelijke traject per persoon verschillen. Een volledig traject zit voor de meeste mensen tussen de 4 en 10 sessies van 1 of 1,5 uur. Een ergotherapeut neemt tijdens het traject een coachende, adviserende rol aan.

Behandeling ergotherapie in het kort

-Intakegesprek
-Analyse ergotherapeut
-Plan de campagne
-Aanpassingen in de praktijk brengen
-Gezamenlijke evaluatie cliënt en ergotherapeut
-Rapportage naar verwijzer

Intake en analyse

Wij starten met een kennismakingsgesprek om te kijken waar onze cliënten mee worstelen en waar zij hulp bij willen hebben. Vervolgens analyseren we de situatie met een vragenlijst en/of observatie. Dat betekent dat we in de daaropvolgende sessies echt gaan kijken naar de situatie waarin problemen zich voordoen.

Plan de campagne

Dan maken wij een plan de campagne waarbij we samen kijken naar de mogelijkheden en doelen maar ook naar de wensen van onze cliënten. Wat is haalbaar? Waar komt het accent op te liggen? Wat is het allerbelangrijkst? Hoeveel sessies gaan we doen?

Aanpassingen in de praktijk

De volgende stap zijn aanpassingen in het leven van onze cliënten. Deze aanpassingen zijn voor iedereen anders, want het hangt af van de problematiek. Het kan gaan om fysieke aanpassingen zoals hulpmiddelen, maar ook om bijvoorbeeld een andere dagindeling. Wij nemen een adviserende rol aan en kijken of de aanpassingen effect hebben. Als het nodig is passen wij het plan en de doelen aan.

Evaluatie en rapportage

Als de behandeling klaar is, evalueren wij de resultaten en kijken we samen met onze cliënten of wij en zij vinden dat alle doelen zijn behaald. Dan gaat er ook meteen een rapportagebrief voor de huisarts, fysiotherapeut of andere verwijzer de deur uit.

Sophie Hartel, Ergotherapeut, uitleg, brood snijden, client